1. Trang chủ arrow Trang chủ arrow Địa điểm

Địa điểm: Nhà thi đấu Phú Thọ

Địa chỉ: 221, Lý Thượng Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam