1. Trang chủ arrow Trang chủ arrow Địa điểm

Địa điểm: Trung tâm Triễn lãm Hội chợ Quốc Tế Cần Thơ

Địa chỉ: 108A Lê Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

dia_diem_hc.jpg  

 
 

Taxi
 

Taxi Mai Linh                  : 0710.3.82.82.82 

Taxi  Green                     : 0710.3.739.739

Taxi Happy                      : 0710.3.77.77.77

Taxi VIP                          : 0710.3.814.814

Taxi  Hoàng Long           : 0710.3.688.688

Taxi Hoàng Anh             : 0710.3.79.79.79

Taxi  Cần Thơ                : 0710.3.69.69.69